تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای کاربران

تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای کاربران

پنل اس ام اس های کاربری وب وان دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند و 14 رقمی هستند که می توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید. در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.
 • توجه: تعرفه خطوط برای نماینده ها شامل 10% تا 40% تخفیف می شود

کلیه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 برای کاربران

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) قیمت خط انتخابی(رند) (ریال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 520,000 1,030,000
2 1000XXXXXXXXX 13 740,000 1,470,000
3 1000XXXXXXXX 12 1,840,000 3,680,000
4 1000XXXXXXX 11 2,580,000 5,150,000
5 1000XXXXXX 10 5,880,000 11,760,000
6 1000XXXXX 9 8,820,000 17,630,000
7 1000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
8 1000XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 1000XX 6 استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای کاربران

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 300,000
2 3000XXXXXXXXX 12 900،000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000
4 3000XXXX 9 استعلام شود
5 3000XXX 8 استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 برای کاربران

ردیف تعدادارقام
غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000
4 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000

کاربران تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی
رایگان رایگان 14 50002XXXXXXXXX 1
استعلام شود استعلام شود 13 50002XXXXXXXX 2
استعلام شود استعلام شود 12 50002XXXXXXX 3
استعلام شود استعلام شود 11 50002XXXXXX 4
استعلام شود استعلام شود 10 50002XXXXX 5
استعلام شود استعلام شود 9 50002XXXX 6
استعلام شود استعلام شود 8 50002XXX 7
استعلام شود 7 50002XX 8
استعلام شود 6 50002X 9

تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت برای کاربران

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
1 021XXXXXXXX 8 1,100,000
2 021XXXXXX 6 2,500,000
3 021XXXXX 5 3,500,000
4 021XXXX 4 3,600,000
5 021XXX 3 6,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره اختصاصی غیر متناظر تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
بازه قیمت (ریال) بازه قیمت (ریال) بازه قیمت (ریال)
1 21000XX 7 40,000,000 60,000,000 37,000,000 55,000,000 35,000,000 50,000,000
2 21000XXX 8 25,000,000 40,000,000 22,000,000 37,000,000 20,000,000 35,000,000
3 21000XXXX 9 6,500,000 7,500,000 3,500,000 7,000,000 3,300,000 6,500,000
4 21000XXXXX 10 3,000,000 6,500,000 2,400,000 6,000,000 2,200,000 5,500,000
5 21000XXXXXX 11 2,000,000 3,000,000 1,800,000 2,400,000 1,700,000 2,200,000
6 21000XXXXXXX عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 1,400,000 2,000,000 1,300,000 1,800,000 1,200,000 1,700,000
7 21000XXXXXXX با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان 12 1,100,000 1,200,000 900,000
8 21000XXXXXXXX 13 1,300,000 1,200,000 1,100,000
9 21000XXXXXXXXX 14 1,100,000 1,000,000 900,000
10 21000XXXXXXXXXX 15 1,000,000 900,000 800,000

تعرفه خطوط مجازی

این خطوط برای ارسال فکس و تلفن گویا می باشد.

شماره های 1000 ، 2000 ، 3000 و 5000 و خط ثابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

امروزه در حوزه ارسال و دریافت پیام کوتاه اپراتورهای مختلفی با سیاست های متفاوت پا به عرصه رقابت گذاشته اند که تمامی این اپراتورها از سوی مخابرات ارائه می شوند و تفاوت انها در ضریب ارسال و نحوه بازگشت هزینه پیامک ها و... می باشد که در زیر مزایا و معایب هرکدام از اپراتورها شرح داده شده است:

اپراتور خصوصیات
خط ثابت21
 1. ارسال و دریافت پیامک از طریق خط ثابت دفتر کار، فرشگاه، منزل و ... به عنوان مثال: 02188528554
 2. ارسال پیامک به افرادی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند
 3. ضریب ارسال یکسان برای خطوط ایرانسل ، همراه اول
 4. سرعت ارسال بسیار بالا
 5. ریزش کم در ارسال
 6. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 7. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
اپراتور1000
 1. سرعت ارسال بالا
 2. ارسال پیامک برای کسانی که دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود کرده اند
 3. اجازه انتخاب شماره به دلخواه به عنوان مثال: 10002188528554 یا 10009121111111 یا 10002222
 4. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 5. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
اپراتور3000
 1. سرعت ارسال بالا
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
 3. بازگشت هزینه به ازای پیامک های نرسیده به مخابرات پس از دریافت گزارش تحویل
اپراتور2000
 1. عدم محاسبه ضریب برای خطوط ایرانسل
 2. قابلیت دریافت گزارش تحویل به همراه جزییات ارسال
اپراتور5000
 1. سرعت ارسال بسیار بالا
 2. امکان ارسال براساس تفکیک جنسیت و سن
 3. قابلیت دریافت گزارش تحویل کلی