تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی وب وان

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل سازمانی پنل تبلیغاتی پنل تجاری پنل شگفت انگیز پنل بالک
(حداقل شارژ=5،000،000 تومان)
پنل نمایندگی
اپراتور 1000 47 42 41 40 استعلام از واحد فروش استعلام از واحد فروش
اپراتور خطوط 50002 و 50005 47 42 41 40 استعلام از واحد فروش استعلام از واحد فروش
اپراتور 021 48 43 42 41 استعلام از واحد فروش استعلام از واحد فروش
اپراتور 3000 48 43 42 41 استعلام از واحد فروش استعلام از واحد فروش
اپراتور خطوط 50001 و 50009 48 43 42 41 استعلام از واحد فروش استعلام از واحد فروش