تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی وب وان

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل سازمانی پنل تبلیغاتی پنل تجاری پنل شگفت انگیز پنل بالک
(حداقل شارژ=5،000،000 تومان)
پنل نمایندگی
اپراتور 1000 26.7 21 19.2 17.4 15.4 15.4
اپراتور خطوط 50002 و 50005 25.7 15.6 14.9 13.9 13.8 13.8
اپراتور 021 26.5 23.5 22 21 18.5 18.5
اپراتور 3000 29 22 20.8 19.2 16.5 16.5
اپراتور خطوط 50001 و 50009 27 25.2 23.5 21.5 15.4 15.4