تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی وب وان

تمامی تعرفه ها بر اساس تومان است
اپراتورها پنل سازمانی پنل تبلیغاتی پنل تجاری پنل شگفت انگیز پنل بالک پنل نمایندگی
اپراتور 1000 15.5 15 14 12.5 11 11
اپراتور خطوط 50002 و 50005 14 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
اپراتور 021 17 16.5 16 15 12 12
اپراتور 3000 17.7 16 14 13.5 13.5 13.5
اپراتور خطوط 50001 و 50009 14 13 12 11.4 9.5 9.5