021-41658
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا پسورد خود را وارد کنید
ورود به سامانه ورود به سامانه بازیابی کلمه عبور
 تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای نمایندگان

تعرفه خطوط اپراتور های مختلف وب وان برای نمایندگان

پنل اس ام اس های نمایندگی وب وان دارای چند شماره عمومی 8 رقمی رند و 14 رقمی هستند که می توانید با انها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال و یا دریافت کنید و یا ان ها را در اختیار کاربرانتان قرار دهید. در صورت نیاز به خط اضافی ، خط های اختصاصی را با پیش شماره 1000، 2000 و 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت سفارشی و غیر سفارشی هستند، هزینه کلیه خطوط اختصاصی غیر سفارشی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای سفارشی محسوب می شود.
  • توجه: تعرفه خطوط برای نماینده ها شامل 10% تا 40% تخفیف نسبت به پنل اس ام اس هایکاربری بسته به میزان فعال بودن می باشد

کلیه پنلها دارای خط اختصاصی هدیه هستند.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000 برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت خط تصادفی(غیر رند) (ریال ) قیمت خط انتخابی(رند) (ریال)
1 1000XXXXXXXXXX 14 470,000 930,000
2 1000XXXXXXXX 13 660,000 1,320,000
3 1000XXXXXXXX 12 1,650,000 3,30,000
4 1000XXXXXXX 11 2,310,000 4,620,000
5 1000XXXXXX 10 5,280,000 10,600,000
6 1000XXXXX 9 7,920,000 15,830,000
7 1000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
8 1000XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 1000XX 6 استعلام شود استعلام شود

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000 برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت رند و غیر رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 250,000 یا 200,000
2 3000XXXXXXXXX 12 800,000 یا 700,000
3 3000XXXXXX 10 900,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000 برای نمایندگان

ردیف تعدادارقام
غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند
1 12 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000
2 10 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000
3 9 6,000,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000
4 8 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 5000 برای نمایندگان

نمایندگان ویژه تعداد ارقام نمونه شماره ردیف
سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی
- - رایگان رایگان 14 50002XXXXXXXXX 1
- - استعلام شود 1,260,000 13 50002XXXXXXXX 2
- - استعلام شود 3,770,000 12 50002XXXXXXX 3
- - استعلام شود 5,020,000 11 50002XXXXXX 4
- - استعلام شود 7,530,000 10 50002XXXXX 5
- - استعلام شود 10,030,000 9 50002XXXX 6
- - استعلام شود استعلام شود 8 50002XXX 7
- استعلام شود 7 50002XX 8
- استعلام شود 6 50002X 9

تعرفه خطوط اختصاصی با خطوط ثابت برای نمایندگان

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
1 021XXXXXXXX 10 1,000,000 یا 900,000
2 021XXXXX 7 5,000,000 یا 4,500,000
3 021XXXX 6 6,000,000 یا 5,500,000