ثبت سفارش سامانه پیام کوتاه

ثبت سفارش سامانه پیام کوتاه

توجه نمایید که فرم را به اسم شخصی پر نمایید که تصویر کارت ملی ایشان موجود باشد

تصویر مدارک را می توانید با هر دستگاهی از جمله موبایل و یا هر دوربینی که وضوح لازم را داشته باشد تهیه نمایید

توجه نمایید که مدارک در این فرم استفاده نمی شوند بلکه در مراحل بعدی و پس از ورود به پنل خود در قسمت مخصوص ارسال مدارک باید پیوست گردد

لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید
در صورتی که کد تخفیف یا کد خرید دارید آن را وارد نمایید لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
در صورتی که از کاربری دیگر کد تخفیف یا کد خرید دریافت نموده اید لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
پر کردن این کادر اختیاری است لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
مثال:بابت پنل تبلیغاتی لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
لطفا عنوان پیام خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا عبارت نشان داده شده در تصویر را تایپ نمایید(به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست)