صفحه6

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی

شماره های 1000 ، 2000 ، 3000 و 5000 و خط ثابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

پاسخ

تمامی پیش شماره های فوق از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده اند ، بنابراین تفاوت اول این خطوط در اپراتور ارائه کننده و سیاست های آنهاست در ذیل یک مقایسه کلی بین خطوط انجام میشود ، این مقایسه طی تجربه چند سال بدست آمده و هیچ جنبه تبلیغاتی ندارد :
 

خط مزایا معایب
50002 1- سرعت بسیار بالا در ارسال
2- قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از "به روز نمایی گزاش تحویل"
3- پایین ترین" تعرفه پیامک و خطوط
4-بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرت "پس از به روز رسانی گزارش تحویل"
5-تعرفه یکسان برای همراه اول و ایرانسل
6-امکان ارسال با تفکیک سنی و جنسی
1000 1-سرعت بسیار بالا در ارسال
2-قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از "به روز نمایی گزاش تحویل"
3- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 1000
4-تعرفه مناسب پیامک و خطوط
5-بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرت "پس از به روز رسانی گزارش تحویل"
1- ضریب 1.2 برابر برای خطوط ایرانسل
خط ثابت 1-عدم وجود پیش شماره های 1000 ، 2000 یا 3000
2- ارسال و دریافت پیامک روی خط ثابت
3- تعرفه یکسان پیامک فارسی و لاتین و همراه اول و ایرانسل
4-قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از "به روز نمایی گزاش تحویل"
1- هزینه پیامک بالا
2-عدم ارائه پیش شماره های سایر استانهای کشور
3000 1-قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از "به روز نمایی گزاش تحویل"
2-یکسان بودن تعرفه رند و غیر رند خطوط
1-هزینه پیامک بالا
2-کیفیت پایین ارسال
3-قطعی زیاد
4- عدم توانایی انتخاب 4 رقم اول بعد از 3000 به دلخواه باید حتما ابتدا از سرشماره های 8 رقمی خطوط خریداری شوند
5- قیمت بالا و محدود بودن خطوط 8 رقمی 6-عدم ارائه خطوط 13 و 11 رقمی

در حال بارگذاری 10 رکورد بعدی